AMRÉN ADVOKATBYRÅ.

Amrén Advokatbyrå är en nischad straffrättsbyrå som uteslutande arbetar med brottmål. Anlita en specialistbyrå om du blivit misstänkt eller utsatt för brott. Inledande konsultation är kostnadsfri och all rådgivning omfattas av tystnadsplikt.

Äventyra inte dina chanser - begär en brottsmålsspecialist!

Advokat Pehr Amrén har i över ett decennium skolats av advokaternas advokat Johan Eriksson vid en av landets absolut främsta brottmålsbyråer. Straffrättslig expertis och erfarenhet har förvärvats genom tusentals timmar av processande i domstolar över hela landet- inklusive rättegångar rörande de allvarligaste brotten.

 

Kontakta oss när du är i behov av en stark partner som försvarar dina rättigheter!

Är du misstänkt för brott?

Då har du med stor sannolikhet rätt till en försvarsadvokat. Är du kallad till förhör eller känner oro över att du förmodligen kommer delges misstanke om brott? Tveka inte att kontakta byrån för hjälp och råd i tidigt skede.

Kontaktuppgifter: info@amrenadvokatbyra.se | 070-526 86 29

Utsatt för brott?

Då har du med stor sannolikhet rätt till ett målsägandebiträde. Om du har utsatts för våldsbrott, rån, sexualbrott, hatbrott eller annan grov brottslighet har du i princip alltid rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde vilket bekostas av staten. 

Det är normalt att känna obehag inför en eventuell rättegång. I denna film beskrivs rättegångens olika moment och är en bra förberedelse för att du ska känna dig lugn och trygg. Tveka inte att kontakta byrån för hjälp och stöd i tidigt skede.  

Kontaktuppgifter: info@amrenadvokatbyra.se | 070-526 86 29

Om Advokat Pehr Amrén

Byråns grundare advokat Pehr Amrén har i drygt 10 år skolats av advokaternas advokat Johan Eriksson vid en av landets mest välrenommerade och effektiva brottmålsbyråer. Straffrättslig spetskunskap, expertis och erfarenhet har förvärvats genom tusentals timmar av intensivt processande i domstolar över hela landet

Vid sidan om gedigen rättegångsvana och frikännande domar och beslut inom ramen försvararuppdrag rörande misstankar om bl.a. mord, rån, människorov, grov misshandel, grov utpressning, grov mordbrand och grova vapen och narkotikabrott har advokat Pehr Amrén anlitats frekvent som föreläsare vid Polisens utbildning för förundersökningsledare, blivit utsedd till ledamot av Advokat i framtidens råd, deltagit i författande av remissyttrande från Advokatsamfundet och anlitats av Brottsoffermyndigheten som aktör i de videoinspelningar som myndigheten använder i sin informations- och brottsofferstödjande verksamhet.

Om Amrén Advokatbyrå

Byrån är stockholmsbaserad men geografiskt flexibel och åtar sig alla typer av uppdrag som försvarare eller målsägandebiträde oavsett storleken på uppdraget. Kontakten med byråns klienter genomsyras av lojalitet, engagemang och medkänsla. Kontakta oss så förstår du varför. 

Förutsättningen för ett framgångsrikt tillvaratagande av klientens intressen stavas förtroende. Uppdragens unika karaktär och klienternas individuella behov innebär intensiva arbetsperioder, vilket gör att byrån vid vissa tillfällen måste tacka nej till nya uppdrag. Vid dessa tillfällen gör byråns breda kontaktnät , samarbeten och insyn i branschen ofta att en lämplig advokatrekommendation kan tillhandahållas.

Kontaktuppgifter: info@amrenadvokatbyra.se | 070-526 86 29

Vad kostar en advokat?

I regel brukar staten täcka alla kostnader för den offentliga försvararen. Kontakta oss så hjälper vi dig framåt.

Kontaktuppgifter: info@amrenadvokatbyra.se | 070-526 86 29

Kontakta byrån för juridisk rådgivning

Kontakta oss om du behöver hjälp eller har allmänna frågor. Inledande konsultation är alltid kostnadsfri och all rådgivning omfattas av tystnadsplikt.